CronomHR

Blog yazıları

İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Olmazsa Olmaz 8 Özelliği

İnsan kaynakları profesyonelleri bir organizasyonun insan kaynakları departmanında çalışan ve iş gücü ile ilgili tüm yönleri yöneten kişilerdir. İnsan kaynakları profesyonellerinin sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bu özelliklere sahip ik profesyonellerin kurumda yer alması şirket içinde çalışan memnuniyeti ve verimliliği artırabilir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir: İletişim Becerileri: İnsan

Devamını oku »

Kurum Kültürü: İşyerinde Başarının Temeli

Kurum kültürü, bir işyerindeki değerlerin, inançların, normların, davranışların ve iş ortamının genel tonunun bir kombinasyonudur. Bir başka deyişle, bir kurumun “ruhu” veya “kişiliği” olarak da düşünülebilir. Kurum kültürü, çalışanların işyerinde nasıl davrandığı, nasıl düşündüğü ve nasıl hissettiği konusunda belirleyici bir rol oynar. Kurum Kültürünün Önemi Kurum kültürü, bir işyerindeki başarı

Devamını oku »

HR Business Partner (İnsan Kaynakları İş Ortağı) Nedir?

Günümüz iş dünyasında, işletmelerin insan kaynakları departmanları sadece işe alım ve personel yönetimi gibi geleneksel görevlerle sınırlı kalmıyor. Bunun yerine, şirketlerin stratejik hedeflerine doğrudan katkı sağlamak için insan kaynakları departmanı, işletmenin tüm faaliyetlerine entegre olan bir rol oynamaktadır. İşte tam da bu noktada HR Business Partner (İnsan Kaynakları İş Ortağı)

Devamını oku »

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ve Uygulaması

Son yıllarda teknolojinin gelişimi ve iş dünyasındaki değişimler, uzaktan çalışma kavramını yaygın hale getirdi. Özellikle pandemi gibi olağanüstü durumlar, bu çalışma modeline olan ilgiyi artırdı ve birçok şirket uzaktan çalışma politikalarını benimsedi. Ancak, uzaktan çalışmanın yasal ve düzenleyici yönleri, çalışanlar ve işverenler için önemli bir konudur. Bu yazıda, uzaktan çalışma

Devamını oku »

Çalışan Performans Değerlendirmesi

Çalışanın performansını değerlendirmek, işverenlerin ve yöneticilerin en önemli sorumluluklarından biridir. Performans değerlendirmesi, çalışanların güçlü yönlerini tanımlamak, gelişim alanlarını belirlemek ve iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kullanılır. Bir çalışanın performansını değerlendirmek için bazı adımlar: Net Hedefler Belirleme: Çalışanın performansını objektif bir şekilde değerlendirebilmek için başlangıçta net hedefler belirlenmelidir. Belirli Kriterlerin

Devamını oku »

IT Nedir Ne İş Yapar ve IT Uzmanı Nasıl Olunur

Bilgi Teknolojileri (IT): Dijital Dünyanın Temel Taşı Günümüzde, teknoloji her zamankinden daha fazla hayatımızın merkezinde yer alıyor. Bu teknoloji, iş dünyasından eğlenceye, iletişimden güvenliğe kadar her alanda etkisini gösteriyor. Bu teknolojik gelişmelerin arkasında ise Bilgi Teknolojileri (IT) yatıyor. Peki, IT nedir? Ne iş yapar? Ve IT uzmanı nasıl olunur? İşte

Devamını oku »

B4B Nedir? İşletmeler Arası İlişkilerde Yeni Bir Paradigma

Geleneksel ticaret modelleri, genellikle işletmelerin son tüketicilere (B2C) veya diğer işletmelere (B2B) ürün ve hizmetler sunduğu şekilde tanımlanır. Ancak, günümüzde işletmeler arası ilişkiler giderek karmaşıklaşmakta ve daha da ileriye gitmektedir. İşte bu noktada, B4B (Business for Business) modeli devreye giriyor. Bu yazıda, B4B modelinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve işletmeler

Devamını oku »

Büyüme Stratejisi Nedir?

Büyüme stratejisi, bir işletmenin veya organizasyonun büyüklüğünü, gelirini, pazar payını veya marka değerini artırmak için izlediği plan veya yöntemler bütünüdür. Bu strateji, şirketin mevcut ve potansiyel pazarlarında daha fazla pay elde etmeyi, yeni ürünler veya hizmetler sunmayı, iş süreçlerini iyileştirmeyi ve müşteri tabanını genişletmeyi hedefler. Büyüme stratejileri genellikle dört ana

Devamını oku »

Yazılımcı Olmak İstiyorum: Nereden Başlamalıyım?

Yazılımcı olmak isteyen biri için yol haritası oluşturmak, bu alanda başarılı olmak için gerekli becerilerin ve bilginin sistematik bir şekilde edinilmesini sağlar. İzlenebilecek yolları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Temel Bilgisayar Bilimleri ve Programlama Dillerini Öğrenin Programlama Temelleri: Değişkenler, döngüler, koşullu ifadeler, fonksiyonlar/memetotlar gibi temel kavramları öğrenin. Popüler Programlama Dilleri: Python, Java,

Devamını oku »

Yazılımcı Olmanın Zorlukları ve Avantajları

Başlığı duyduğunuzda belki de aklınıza gelen ilk şey, kodlama dillerinin karmaşıklığı olabilir. Ancak yazılımcı olmanın zorlukları ve avantajları sadece bununla sınırlı değil. Bu yazıda, yazılımcı olmanın ne anlama geldiğini ve bu alanda kariyer yapmanın zorlukları ile avantajlarını ele alacağız. Yazılımcı olmak ne anlama gelmektedir? Yazılımcı olmak, bilgisayar programlarını geliştiren ve

Devamını oku »

Yıllık İzin Nedir? Yıllık İzin Süreleri Ne Kadardır?

Yıllık izin, bir çalışanın işvereni tarafından belirlenen bir süre boyunca işten ayrılmasına olanak tanıyan resmi bir tatil sürecidir. Yıllık izin, çalışanların dinlenmelerine, yenilenmelerine ve kişisel işlerini halletmelerine olanak tanırken, iş ve yaşam dengesini sağlamalarına da yardımcı olur. Türkiye’de yıllık izin hakkı, işçiye tanınan en temel haklardan birisidir ve 4857 sayılı İş

Devamını oku »

İş Dünyasında Etik Değerlerin Önemi

İş dünyası, sadece ticaretin yapıldığı bir yer değil aynı zamanda bir toplumun kalbinin attığı bir merkezdir. Bu nedenle, iş dünyasında etik değerlere ve iş ahlakına uymak, sadece şirketlerin başarısını değil aynı zamanda toplumun genel refahını da etkiler. İşte iş ahlakının önemi ve nasıl geliştirilebileceği hakkında birkaç düşünce:   1. Güven

Devamını oku »

IT Recruiter Nedir?

IT recruiter, bilgi teknolojileri  sektöründe çalışan profesyonelleri bulma ve işe alım süreçlerini yöneten kişidir.   IT Recruiter’ın İlgilendiği Alanlar:   Yazılım Geliştirme: Yazılım geliştiriciler, yazılım mühendisleri ve programcılar gibi yazılım geliştirme alanındaki pozisyonlar için işe alım yaparlar. Bu pozisyonlarda adayların programlama dillerinde, yazılım geliştirme metodolojilerinde ve proje yönetimi konularında bilgi

Devamını oku »

Çoklu Mülakat Nedir?

Çoklu mülakat, bir işe alım sürecinin önemli bir aşaması olarak karşımıza çıkar. Temel olarak, bir adayın birden fazla görüşmeci veya değerlendirici ile aynı anda veya farklı zamanlarda bir dizi mülakata tabi tutulduğu bir mülakat türüdür. Bu mülakat formatı, şirketlere bir adayın farklı yönlerini ve yeteneklerini değerlendirme şansı tanırken aynı zamanda

Devamını oku »

Bordrolama Hizmeti

Bordrolama Nedir? Bordrolama, bir şirketin çalışanlarına sağladığı ücret, prim, ikramiye, vergi kesintileri ve diğer yan haklarını düzenleyen bir süreçtir. Bu süreç, genellikle aylık olarak gerçekleştirilir ve çalışanların mali haklarının doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlamak amacı taşır. Bordrolama, yasal düzenlemelere ve iş sözleşmelerine uygun olarak yapılmalıdır. Bordrolama Süreci Nasıl İşler? Çalışan

Devamını oku »

Çalışan Bağlılığı Nedir? Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır?

Çalışan bağlılığı, çalışanın yöneticisine ve çalışma arkadaşlarına olan duygusal bağlanmanın sonuncunda gösterdiği davranışlardır. Çalışan bağlılığı örgütün dinamiği için oldukça önemlidir. Şirkete bağlılığı zayıf olan çalışanların işlerini verimsiz şekilde yapmaları,işe geç gelme veya işten ayrılma gibi sonuçları varken, çalışan bağlılığının yüksek olduğu şirketlerde ise şirketin hedeflerine ulaşması, örgüt performansında verimliliğin artması

Devamını oku »

Çalışan Deneyimini Geliştirmenin Yolları

İş dünyası giderek rekabetçi hale geldikçe, şirketlerin sadece müşteri deneyimine değil, aynı zamanda çalışan deneyimine de önem vermesi gerekiyor. Mutlu, motive ve bağlı çalışanlar, şirketlerin başarısını artırmada kilit rol oynarlar. Peki, çalışan deneyimi nedir ve bu deneyimi nasıl geliştirebilirsiniz? İşte, çalışan deneyimini geliştirmenin altı etkili yolu: Çalışan Deneyimi Nedir? Çalışan

Devamını oku »

İşe Alım Süreçlerinde Dijital Dönüşümün Önemi ve Avantajları

Günümüzde teknolojininde ilerlemesi ile birlikte insan kaynakları yönetiminde dijitalleşme oldukça önemli bir hale gelmiştir. Özellikle pandemi döneminde uzaktan çalışma modelinin artması ile birlikte insan kaynaklarında dijitalleşme adımlarında hızlı bir artış olmuştur. Bu yazıda dijital dönüşümün insan kaynakları üzerindeki öneminden etilerinden kısaca bahsedeceğiz. İşe Alım Süreçlerinde Dijital Dönüşüm Stratejileri Nelerdir? Dijital

Devamını oku »

Değişen Aday Beklentileri

Günümüzün rekabetçi iş piyasasında, adayların şirketlerden her zamankinden daha yüksekbeklentileri var. Şirketlerin en iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak için bu gelişen beklentileri anlaması çok önemlidir.

Devamını oku »

Nasıl Daha İyi Bir İşe Alım Uzmanı Olunur?

Yetenekli bir işe alım uzmanı olmak, şirketlerin en iyi yetenekleri çekmesi ve yüksek performanslı ekipler oluşturması için çok önemlidir. Günümüzde, işe alım uzmanları öne çıkmak için becerilerini sürekli olarak geliştirmek zorundadır.

Devamını oku »