CronomHR

Bordrolama Hizmeti

Bordrolama Nedir?

Bordrolama, bir şirketin çalışanlarına sağladığı ücret, prim, ikramiye, vergi kesintileri ve diğer yan haklarını düzenleyen bir süreçtir. Bu süreç, genellikle aylık olarak gerçekleştirilir ve çalışanların mali haklarının doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlamak amacı taşır. Bordrolama, yasal düzenlemelere ve iş sözleşmelerine uygun olarak yapılmalıdır.

Bordrolama Süreci Nasıl İşler?

Çalışan Bilgileri Toplama: İlk aşama, çalışanların kişisel ve işle ilgili bilgilerini toplamayı içerir. Bu, ad-soyad, kimlik numarası, işe başlama tarihi gibi bilgileri içerir.

Ücret ve Yan Hakların Belirlenmesi: Çalışanın pozisyonuna, deneyimine ve iş performansına bağlı olarak ücret ve yan haklar belirlenir.

Vergi ve Prim Hesaplamaları: Bordro süreci, vergi kesintileri ve sosyal güvenlik primleri gibi yasal yükümlülükleri içerir. Bu hesaplamalar doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Ödeme İşlemleri: Belirlenen ücret ve yan haklar, belirli bir periyotta çalışana ödenir.

Kayıt Tutma ve Raporlama: Bordro süreci, her çalışan için ayrıntılı kayıtların tutulmasını içerir. Ayrıca, bu verilerin raporlanması da önemlidir.

1. Manuel Bordrolama: Geleneksel Yaklaşım

Manuel bordrolama, el ile yapılan ve kağıt tabanlı işlemleri içeren geleneksel bir yaklaşımdır. Bu yöntemde, maaşlar, vergi kesintileri ve yan haklar elle hesaplanır ve kağıt belgeler üzerinde kaydedilir. Manuel bordrolama süreci, işletmelerin küçük ölçekte ve sınırlı sayıda çalışanla faaliyet gösterdiği durumlarda kullanılabilir.

Avantajları:
Basit ve düşük maliyetli.
Küçük ölçekli işletmeler için uygundur.

Zorlukları:
Hesaplamalarda hata riski yüksektir.
Zaman alıcı ve verimsiz olabilir.
Büyüyen işletmeler için ölçeklenebilir değildir.

2. Otomatik Bordrolama: Dijitalleşen Süreçler

Otomatik bordrolama, bilgisayar tabanlı yazılımların kullanıldığı ve hesaplamaların otomatik olarak yapıldığı bir süreçtir. Çeşitli yazılımlar ve sistemler, maaş hesaplamalarını, vergi kesintilerini ve diğer finansal işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir. Bu yöntem, işletmelerin büyüdüğü ve karmaşıklaştığı durumlarda tercih edilir.

Avantajları:
Hesaplamalarda hata riski düşüktür.
Büyüyen işletmeler için ölçeklenebilirdir.

Zorlukları:
Başlangıç yatırımı gerektirebilir.
Yazılım güncellemeleri ve bakım gerektirebilir.

3. Bulut Tabanlı Bordrolama: Geleceğin Çözümü

Bulut tabanlı bordrolama, finansal verilerin bulut tabanlı platformlarda depolandığı ve işlendiği bir çözümdür. Bu yöntem, çalışanların ve yöneticilerin herhangi bir cihazdan kolayca erişebileceği, güncel verilere ulaşmalarını sağlar. Aynı zamanda, işletmelerin güvenli bir şekilde verilerini depolamalarına ve yedek almalarına olanak tanır.

Avantajları:
Erişim kolaylığı ve esneklik sağlar.
Verilerin güvenliği ve yedeklenmesi sağlanır.
İş süreçlerini daha etkili hale getirir.

Zorlukları:
İnternet bağlantısı gerektirir.
Veri gizliliği konusunda endişeler olabilir.

BORDOLAMA YASAL YÖNETMELİKLER

Türkiye’deki bordrolama süreçleri çeşitli yasal yönetmeliklere tabidir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:

İş Kanunu:

Türkiye’de iş ilişkilerini düzenleyen temel yasa olan İş Kanunu, çalışanların hakları, iş sözleşmeleri, ücret ve diğer mali haklar gibi birçok konuda düzenlemeler içerir. Bordrolama süreçleri, İş Kanunu’nun belirlediği çerçevede yürütülmelidir.

SGK Mevzuatı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen mevzuatlar, bordrolama süreçlerinde çalışanların sosyal güvenlik haklarına yönelik önemli bilgiler içerir. SGK’ya düzenli olarak bildirim yapılması ve prim ödemelerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir

Gelir Vergisi Kanunu:

Gelir Vergisi Kanunu, çalışanların maaşlarından yapılan vergi kesintilerini düzenler. Bordro üzerinden yapılan vergi hesaplamaları, Gelir Vergisi Kanunu’na uygun olarak yapılmalıdır.

Asgari Ücret Belirlenmesi:

Türkiye’de asgari ücret, her yıl belirlenen bir süreçte belirlenir. İşverenler, asgari ücretle ilgili mevzuata uygun olarak bordro hazırlamak zorundadır.

Özel İhtisas Vergisi:

Gelir Vergisi Kanunu’na tabi olan mükelleflerin ödediği özel ihtisas vergisi, belirli şartlara tabi çalışanlardan kesilen bir vergidir ve bordro üzerinden hesaplanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği:

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmelik ve mevzuatlar da bordrolama süreçlerini etkileyen unsurlar arasındadır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan ödemeler veya uygulamalar bordro üzerinde düzenlenir.

NEDEN BORDOLAMA HİZMETİ ALINMALIDIR?

 

Profesyonel Bilgi ve Uzmanlık:

Bordrolama hizmeti, genellikle muhasebe ve maaş konularında uzmanlaşmış profesyoneller tarafından sağlanır. Bu uzmanlık, işverenlere maaş hesaplamaları, vergi düzenlemeleri ve sosyal güvenlik konularında doğru ve güncel bilgi sağlama konusunda yardımcı olabilir.

Zaman Tasarrufu:

Bordrolama süreçleri zaman alıcı olabilir. Şirketler, bordrolama hizmeti alarak bu süreçleri uzmanlara devredebilirler, böylece iç kaynakları daha stratejik görevlere odaklanabilirler.

 

Maliyet Tasarrufu:

Bordrolama hizmeti almak, genellikle bir iç bordro ekibi oluşturmaktan daha ekonomik olabilir. Şirketler, dış kaynak kullanarak personel maaşları, vergi kesintileri ve sosyal güvenlik ödemeleri gibi maliyetleri optimize edebilirler.

 

Yasal Uyum ve Güncel Mevzuata Uygunluk:

Bordrolama hizmeti sağlayan uzmanlar, güncel mevzuat ve vergi kuralları hakkında bilgi sahibi olup, işverenlere yasal uyum sağlama konusunda yardımcı olabilirler. Bu, potansiyel hukuki sorunları önlemeye yardımcı olabilir.

Hata Azaltma:

Bordrolama hizmeti, maaş hesaplamaları ve diğer mali işlemlerle ilgili hataları azaltmaya yardımcı olabilir. Profesyonel bordro uzmanları, doğru vergi kesintileri, sigorta ödemeleri ve diğer mali detaylara dikkat ederek hataları minimize edebilirler.

 

Çalışan Memnuniyeti:

Doğru ve düzenli maaş ödemeleri, çalışan memnuniyetini artırabilir. Bordrolama hizmeti, çalışanların maaş ve yan haklarına ilişkin konularda sorunsuz bir deneyim yaşamalarına yardımcı olabilir.

 

Gizlilik ve Güvenlik:

Bordrolama hizmeti, çalışanların maaş ve kişisel bilgilerini güvenli bir şekilde yönetmeye odaklanır. Bu, gizlilik ve güvenlik endişelerini azaltabilir.

 

Teknolojik İlerlemelerden Yararlanma:

Bordrolama hizmet sağlayıcıları, işe alım ve bordro yönetimi için kullanılan güncel teknolojileri kullanarak süreçleri daha verimli hale getirebilirler.

 

BORDOLOMA HİZMETİ ALINIRKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Uzmanlık ve Deneyim:

Bordrolama hizmeti sağlayıcının sektördeki deneyimi ve uzmanlığı önemlidir. İşverenler, maaş hesaplamaları, vergi düzenlemeleri ve sosyal güvenlik konularında uzmanlaşmış bir hizmet sağlayıcısıyla çalışmalıdır.

Referanslar ve İncelemeler:

Potansiyel bir bordrolama hizmeti sağlayıcısının referanslarını ve müşteri incelemelerini kontrol etmek, sağlayıcının geçmiş performansını değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Mevzuata Uyumluluk:

Bordrolama hizmeti sağlayıcısı, işletmenizin faaliyet gösterdiği yerdeki güncel iş yasalarına, vergi düzenlemelerine ve sosyal güvenlik mevzuatına tam uyum sağlamalıdır.

Teknolojik Yetenekler:

İyi bir bordrolama hizmeti sağlayıcısı, güncel teknolojileri kullanarak süreçleri daha verimli hale getirebilmelidir. Çevrimiçi portal ve otomasyon gibi teknolojik özellikler sunmaları da önemlidir.

Gizlilik ve Güvenlik:

Bordrolama hizmeti sağlayıcısı, çalışanların maaş ve kişisel bilgilerini güvenli bir şekilde yönetme konusunda yüksek standartlara sahip olmalıdır. Bu, gizlilik ve güvenlik endişelerini önlemeye yardımcı olur.

İletişim ve Müşteri Hizmetleri:

İyi bir iletişim ve müşteri hizmetleri altyapısı, işverenin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlar. Bordrolama hizmeti sağlayıcısıyla etkili bir iletişim kurabilme yeteneği önemlidir.

Maliyet ve Anlaşma Koşulları:

Bordrolama hizmetinin maliyeti ve anlaşma koşulları dikkate alınmalıdır. Net bir fiyatlandırma ve hizmet kapsamı belirlenmiş bir sözleşme yapılmalıdır.

Ölçeklenebilirlik:

İşletmeniz büyüdükçe veya ihtiyaçlarınız değiştikçe, bordrolama hizmeti sağlayıcısının ölçeklenebilir bir hizmet sunabilme kapasitesi önemlidir.

Yedekleme ve Hizmet Güvencesi:

Bordrolama hizmeti sağlayıcısı, sistematik bir yedekleme sürecine ve hizmet aksaklıklarına karşı bir güvenceye sahip olmalıdır.

Sözleşme Şartları:

Sözleşme şartları, hizmetin kapsamını, süreçleri ve hizmetin sonlandırılması durumlarını belirlemelidir. Şartların net ve adil olması önemlidir.

Bordrolama Hizmeti Fiyatı:
CronomHR Telefon: 0216 342 80 10