CronomHR

Bilinmesi Gereken İK Terimleri

 • İş Analizi (Job Analysis): Bir işin gerektirdiği görevlerin, sorumlulukların ve gerekli yeteneklerin sistematik bir şekilde incelenmesi.                                                                                                                      
 • İş Tanımı (Job Description): Bir işin kapsamını, sorumluluklarını ve gereksinimlerini detaylı bir şekilde açıklayan belge.
 • İş Gereklilikleri (Job Requirements): Belirli bir işi yapmak için gereken eğitim, deneyim, beceri ve yetenekler.
 • İş Değerlendirmesi (Job Evaluation): Farklı işlerin organizasyon içerisindeki göreli değerini belirlemek için yapılan sistematik süreç.
 • Performans Değerlendirme (Performance Appraisal): Çalışanların iş performanslarının belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi.
 • Yetkinlik (Competency): Belirli bir işte başarılı olmak için gereken bilgi, beceri ve davranışlar.
 • İş Gücü Planlaması (Workforce Planning): Organizasyonun gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak için yapılan stratejik planlama süreci.
 • Seçme ve Yerleştirme (Recruitment and Selection): Organizasyona yeni çalışanlar kazandırmak için yapılan aday arama, değerlendirme ve yerleştirme süreci.
 • Özlük Dosyası (Personnel File): Çalışanların kişisel bilgileri, iş geçmişi, performans değerlendirmeleri ve diğer önemli belgeleri içeren dosya.
 • Ücret ve Yan Haklar (Compensation and Benefits): Çalışanların maaş, prim, ikramiye ve diğer yan haklarla ilgili politikaları.
 • Eğitim ve Gelişim (Training and Development): Çalışanların mevcut yeteneklerini geliştirmek ve yeni beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla yapılan eğitim faaliyetleri.
 • İş Hukuku (Labor Law): Çalışanların haklarını ve işverenlerin sorumluluklarını düzenleyen yasal çerçeve.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Occupational Health and Safety): Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla alınan önlemler ve uygulamalar.
 • Çalışan Bağlılığı (Employee Engagement): Çalışanların işlerine ve organizasyonlarına olan duygusal bağlılıkları ve motivasyonları.
 • İşten Çıkış Süreci (Offboarding): Bir çalışanın organizasyondan ayrılma sürecinin yönetimi, işten ayrılma görüşmeleri ve gerekli belgelerin tamamlanması.