CronomHR

Çalışan Bağlılığı Nedir? Çalışan Bağlılığı Nasıl Artırılır?

Çalışan bağlılığı, çalışanın yöneticisine ve çalışma arkadaşlarına olan duygusal bağlanmanın sonuncunda gösterdiği davranışlardır. Çalışan bağlılığı örgütün dinamiği için oldukça önemlidir. Şirkete bağlılığı zayıf olan çalışanların işlerini verimsiz şekilde yapmaları,işe geç gelme veya işten ayrılma gibi sonuçları varken, çalışan bağlılığının yüksek olduğu şirketlerde ise şirketin hedeflerine ulaşması, örgüt performansında verimliliğin artması gibi sonuçları ortaya çıkabilir.

Çalışan Bağlılığını Artırmak İçin İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımları

Doğru bir planlama ve insan kaynakları yönetiminin işe bağlılık stratejileri ile işletmelerde çalışan personellerin şirkete aidiyet duygusunu güçlendirilebilir. Bu stratejilere daha detaylı bakalım;

 • Etkili İletişim: Şirket içinde açık ve etkili iletişim kurmak, şirket hedeflerini çalışanlarla paylaşmak, çalışanın firma bağlılığını arttırabilir.
 • İşe Alım ve Onboarding Süreçleri: Etkili bir işe alım süreci ve onboarding programı, yeni çalışanların organizasyona hızlı uyum sağlamasına yardımcı olarak bağlılığı artırabilir.
 • Eğitim ve Gelişim Olanakları: Çalışanlara sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunmak, kariyer gelişimlerine verilen değeri vurgular.
 • Çalışan Katılımını Teşvik Etme: Çalışanları şirket içindeki projelere ve karar süreçlerine katılmaya teşvik etmek, geri dönüşleri önemsemek bağlılığı artırabilir.
 • Esnek Çalışma Modelleri: Esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma modelleri, çalışanların özel yaşamlarına zaman ayırmalarına olanak tanır ve motivasyonu artırabilir.
 • Performans Değerlendirmeleri ve Geri Bildirim: Doğru performans değerlendirmeleri ve geri bildirim, çalışanların iş verimliliği ve bağlılığı için önemlidir.
 • Ödüllendirme ve Tanıma Programları: Çalışan başarılarını tanımak ve ödüllendirmek, motivasyonu artırabilir ve bağlılığı güçlendirebilir.
 • Çalışan Sağlığı ve İyi Hissetme: Fiziksel ve psikolojik sağlığa odaklanan programlar, çalışan motivasyonunu ve bağlılığını etkileyebilir.
 • Çalışanlar Arası İlişkileri Güçlendirmek: Ekip olarak iş dışında sosyal etkinlikler ve aktiviteler düzenlemek, çalışan motivasyonunu artırır ve iş arkadaşları arasındaki iletişimi güçlendirir.

Bu stratejiler, çalışanların şirkete olan bağlılığını artırmak ve sürdürülebilir bir iş ortamı oluşturmak için etkili bir temel oluşturabilir.

Kurum Kültürünün Çalışan Bağlılığına Etkisi

Kurum kültürü belirli insan topluluklarının bir araya gelerek paylaştığı değerler,kurallar vb. Olarak ifade edilmektedir. İşletmede bulunan iş görenlerden kurum kültürüne sahip olanların motivasyonu, kurumun kültürüne daha az sahip olan bireylerinkinden daha yüksektir (Kavi, 2007, s. 27).Çalışanın motivasyonunu ve bununla birlikte doğrudan bağlılığını etkileyen motivasyon araçlarına aşağıda yer verilmiştir.

Motivasyon Arttırma Yöntemleri 3 ana başlıkta toplanabilir. Bunlar;

 • Ekonomik Motivasyon Araçları:
 • Ücret Artışları
 • Primli Ücret Sistemi
 • Kâra Katılma
 • Ekonomik Ödüller
 • Psiko-Sosyal Motivasyon Araçları:
 • Bağımsızlık
 • Sosyal Etkinlikler
 • Örgütsel Destek
 • Öneri Sistemi
 • Örgütsel ve Yönetsel Motivasyon Araçları:
 • Amaç Birliği
 • Sağlıklı İletişim Kanalları
 • Eğitim ve Terfi Olanakları
 • Fiziksel Çalışma Koşulları

Liderlik Yaklaşımlarının Çalışan Bağlılığına Etkisi

Çalışan bağlılının artması etkileyen bir diğer etken ise örgütteki liderlerin yaklaşımına bağlıdır. Liderin çalışanlarına sergilediği davranışlar çalışanın bağlılığını olumlu veya olumsuz sekilde etkilemektedir. Liderlik yaklaşımlarının çalışana etkisini inceleyelim.

 • Dönüşümcü Liderlik: Çalışanlarına ilham verici olurlar, onların gelişimine odaklanırlar. Bu liderlik yaklaşımıyla tanışan çalışanlar, kendilerini değerli hissederler ve çalıştıkları kuruma güçlü bir bağlılık geliştirirler.
 • Duygusal Zeka ve İçsel Liderlik: Duygusal anlayışları ve empatik yaklaşımları ile öne çıkarlar. Çalışanlarını anlarlar ve bağlılığı artıran bir liderlik tarzına sahiptirler.
 • Demokratik (Katılımcı) Liderlik: Çalışanları karar alma süreçlerine dahil eder ve onların görüşlerine değer verir. Bu liderlik tarzıyla tanışan çalışanlar, karar süreçlerine katılarak kendilerini daha önemli hissederler.
 • Serbest Bırakıcı Liderlik: Genellikle sorumlulukları çalışanlara bırakırlar. Çalışanlara özgürlük tanıdığı için bağlılığı artırabilir. Ancak, yönlendirmenin eksikliği belirsizlik ve motivasyon düşüklüğüne yol açabilir.
 • Otoriter Liderlik: Otoriter liderler, emir-komuta yaklaşımını benimseyerek yönlendirme sağlarlar. Uzun vadeli bağlılığı azaltabilir çünkü çalışanların karar süreçlerine katılımları sınırlıdır.

Liderlik yaklaşımları, her örgütün kültürüne göre şekillenir ve bu yaklaşımların dengeli bir şekilde kullanılması, sağlıklı bir iş yeri kültürünün oluşturulmasına katkı sağlar. Ayrıca, liderlerin çalışanlarına pozitif bir etki bırakabilmeleri için çeşitli liderlik tarzlarını anlayıp uygulamaları önemlidir.

İnsan Kaynakları Stratejileriyle Çalışan Bağlılığına Etkisi

Doğru şekilde planlanmış insan kaynakları stratejileri çalışan bağlılığını artırarak olumlu sonuçlar elde eder. Bu olumlu sonuçları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz;

 1. Daha Yüksek Performans: Çalışanlar, işlerine olan bağlılıkları arttıkça daha motive olurlar ve bu da genellikle daha yüksek performans ve üretkenlikle sonuçlanır. Bağlı çalışanlar, işlerine daha fazla özveri gösterme ve daha etkili bir şekilde çalışma eğilimindedir.
 2. Düşük Personel Devir Oranı: Çalışan bağlılığını artırmak, genellikle personel devir oranlarını azaltır. Bağlı çalışanlar, işlerine duygusal bir bağ geliştirirler ve bu, şirketten ayrılma isteğini azaltabilir. Düşük personel devir oranları, şirketin istikrarını artırabilir.
 3. İnovasyon ve Yaratıcılık: Bağlı çalışanlar, işlerine duygusal bir bağ geliştirirken aynı zamanda şirketin başarısı için daha fazla katkıda bulunma eğilimindedir. Bu, inovasyon ve yaratıcılığı teşvik eder, çünkü çalışanlar daha fazla özgünlük ve proaktiflikle hareket ederler.
 4. Müşteri Memnuniyeti: Çalışanların memnuniyeti ve bağlılığı, genellikle müşteri memnuniyeti ile doğrudan ilişkilidir. Bağlı çalışanlar, müşterilere daha iyi hizmet verme eğiliminde oldukları için müşteri memnuniyetini artırabilirler.
 5. İyi İşveren Markası: Çalışan bağlılığını artırmak, şirketin işveren markasını güçlendirebilir. İyi bir işveren markası, yetenekli çalışanları çekme ve elde tutma konusunda avantaj sağlar.
 6. Daha İyi İş İlişkileri: Bağlı çalışanlar, genellikle birbirleriyle daha iyi işbirliği yaparlar. İşyerinde olumlu bir atmosfer ve sağlıklı iş ilişkileri, ekip çalışmasını artırabilir ve şirket kültürünü iyileştirebilir.
 7. Daha Az İşe Devamsızlık: Çalışan bağlılığının artması, genellikle işe devamsızlık oranlarını azaltır. Bağlı çalışanlar, işlerine duygusal bir bağ geliştirdikleri için işe gitmeye daha istekli olabilirler.
 8. Çalışan Sağlığı ve Refahı: İyi bir çalışan bağlılığı, genellikle çalışanların mental ve fiziksel sağlığını olumlu yönde etkiler. Bu da işyerinde daha mutlu ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik edebilir.

Sonuç olarak, insan kaynakları yönetiminin çalışan bağlılığının artmasında önemli bir rol oynamaları gerekmektedir. Doğru şekilde planlanmış ve uygulanmış insan kaynakları stratejileri, çalışan bağlılığını artırarak organizasyonların uzun vadeli başarısına olumlu katkılarda bulunabilir ve sağlıklı çalışma ortamı yaratabilir.