CronomHR

Geri Bildirim

Geri bildirim, bir kişi veya grubun, yapılan bir eylem, davranış veya performans hakkında diğerine verdiği geri dönüş ve değerlendirmedir.

1.Geri Bildirim Nasıl Verilmelidir?

  • Amaç Belirlenir: Geliştirme mi, motive etme mi, bilgi verme mi?
  • Zamanlama: Geri bildirimi mümkün olduğunca olayın hemen ardından ve karşı tarafın stresli veya meşgul olmadığı bir anda verilmelidir.
  • Spesifik Olun: Genel ifadelerden kaçının. Belirli olaylar, davranışlar veya durumlar hakkında konuşun.
  • Gözlemleriniz Üzerine Odaklanın: Kendi gözlemlerinize dayalı geri bildirim verin. Spekülasyonlardan veya duyumlardan kaçının.
  • Duygularınızı ve Tepkilerinizi Paylaşın: Kendi hislerinizi ve tepkilerinizi paylaşın, böylece geri bildirim kişisel saldırı gibi algılanmaz.
  • Olumlu ve Geliştirici Yönleri Dengeli Sunun:Olumlu yönleri vurgulamak, motivasyonu artırır. Geliştirilmesi gereken alanları yapıcı bir dille ifade edin.
  • Çözüm Odaklı Olun: Sadece eleştirmek yerine, çözüm önerileri sunun.
  • Dinleyin ve Empati Kurun: Karşı tarafın görüşlerini ve duygularını dinleyin.Empati kurarak onların bakış açısını anlamaya çalışın.
  • Takip Edin ve Destekleyin: Geri bildirimi verdikten sonra, ilerlemeyi izleyin ve gerekirse ek destek sağlayın. Gelişme kaydedildiğinde bunu fark edip takdir edin.
  • Pozitif ve Motive Edici Olun: Geri bildiriminiz, karşı tarafın kendini geliştirmesi için motive edici olmalıdır.Başarıları ve olumlu yönleri takdir edin, kişiye değer verdiğinizi hissettirin.

2. Geri Bildirimin Önemi                                                                  

Gelişim ve Öğrenme: Geri bildirim, bireylerin ve grupların performanslarını ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Motivasyon: Doğru şekilde verilen geri bildirim, bireyleri motive eder ve onlara doğru yolda olduklarını hissettirir.

İletişim ve İlişkiler: Açık ve dürüst geri bildirim, iletişimi iyileştirir ve güveni artırır. Takım içindeki ilişkileri güçlendirir ve işbirliğini teşvik eder.

Performans İyileştirme: Hataların düzeltilmesi ve verimliliğin artırılması için geri bildirim şarttır. Performans değerlendirmeleri ve düzenli geri bildirim, hedeflerin daha iyi anlaşılmasına ve başarılmasına yardımcı olur.

Öz Farkındalık: Bireylerin kendilerini ve işlerini nasıl gördüklerini anlamalarına yardımcı olur. Güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerini sağlar.

3. Doğru Yapılmazsa Sonuçları

Geri bildirim yanlış veya etkisiz bir şekilde verildiğinde, çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabilir:

Motivasyon Kaybı: Yanlış veya olumsuz geri bildirim, kişinin moralini bozabilir ve motivasyonunu düşürebilir. Eleştirinin yapıcı olmaması, kişinin çabalarını anlamsız hissetmesine yol açabilir.

Performans Düşüşü: Geri bildirim, net ve spesifik olmadığında, bireyler neyi nasıl geliştireceklerini bilemeyebilirler. Bu da performanslarının düşmesine neden olabilir.

Güven Kaybı ve İletişim Sorunları: Yanlış veya olumsuz geri bildirim, güveni zedeler ve iletişim sorunlarına yol açabilir. Bu durum, işbirliği ve takım çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

Stres ve Anksiyete: Olumsuz veya eleştirel geri bildirim, bireylerde stres ve anksiyeteye neden olabilir. Bu da iş tatminini ve genel iyilik halini olumsuz etkiler.

Direnç ve Savunmacı Tavır: Yapıcı olmayan geri bildirim, kişinin savunmaya geçmesine ve geri bildirimi reddetmesine yol açabilir. Bu da öğrenme ve gelişim fırsatlarını sınırlar.

Çatışma ve Gerilim: Yanlış verilen geri bildirim, çatışmalara ve gerilime yol açabilir. Özellikle kişisel saldırı gibi algılandığında, ilişkiler zarar görebilir.

Doğru ve yapıcı geri bildirim vermek, bireylerin ve organizasyonların başarılı olmasında kritik bir rol oynar. Bu nedenle, geri bildirimin etkili bir şekilde verilmesi, hem bireysel hem de kurumsal gelişim için esastır.